אנרגיה ותשתיות

אנרגיה ותשתיות

אנרגיה ותשתיות הינו התחום המרכזי והמשמעותי בפעילות משרדינו. עו"ד אליהו מייסד המשרד, שימש בין השנים 2013-2018 שיועץ משפטי לחטיבת פרויקטים הנדסיים ואגף תכנון הנדסי בחברת החשמל לישראל והינו בעל ניסיון רחב ונכבד בטיפול בתיקים בתחום האנרגיה והתשתיות, הסכמי רכש ושירותים בינלאומיים, הסכמי תחזוקה, מכרזים בתחום האנרגיה והתשתיות, הסכמי תכנון וביצוע וכן בתחום מימון הפרויקטים עבור לקוחותינו במיזמים מקומיים ובינלאומיים.

  • תכנון, הקמה והפעלת תחנות כוח גדולות (גז, פחם, מזוט, סולר וכב')
  • תכנון, הקמה והפעלת תחנות אנרגיה פוטו-וולטאית, סולאריות, אנרגיית רוח, הידרו-אלקטריק וסוגים אחרים של אנרגיה מתחדשת.
  • הסכמי EPC ו Q&M
  • מיזמי קוגנרציה
  • טיהור מים, התפלה ותחבורה.
  • הסכמי BOO ו BOT
  • הבאת מומחים לישראל , רישיונות עבודה, שהייה וכב'

כמו כן, משרדינו מטפל בכלל הנושאים הנלווים לפרויקטים אלו לרבות טיפול בנושאי רגולציה אל מול משרדי הממשלה השונים לרבות משרד האנרגיה והתשתיות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הפנים, הרשות לניירות ערך וכו'.

אנרגיה ותשתיות